Am Ddŵr Cymru

AM DDŴR CYMRU

Ry’n ni’n cadw 3 miliwn o bobl yn iach bob dydd gyda chyflenwadau diogel a dibynadwy o ddŵr, ac yn mynd â’u dŵr gwastraff i ffwrdd i’w lanhau cyn ei ddychwelyd yn ddiogel i’n hafonydd a’n moroedd prydferth. Ry’n ni’n gwasanaethu cwsmeriaid ar draws y rhan fwyaf o Gymru, Sir Henffordd a chymunedau’r Gororau.

 

RY’N NI’N WAHANOL

Mae Dŵr Cymru’n wahanol i bob cwmni dŵr ac ynni arall.  Does dim cyfranddeiliaid gyda ni. Mae hyn yn golygu’n bod ni’n gallu cadw biliau’n isel, ac ail-fuddsoddi pob un geiniog  i ofalu am eich dŵr a’ch amgylchedd prydferth – nawr, ac am flynyddoedd i ddod.

Ry’n ni’n credu ei bod hi’n ffordd well o lawer o wneud pethau.  Wedi’r cyfan, ychydig iawn sydd bwysicach i chi na dŵr glân a diogel.

 

EIN TÎM

Mae pob un o’n 3,000 o gydweithwyr yn hanfodol wrth gadw 3 miliwn o bobl yn iach.

Mae pob un ohonom yn chwarae ein rhan wrth gael dŵr i dapiau ein cwsmeriaid. O’n hymgynghorwyr profiadau cwsmeriaid, sy’n helpu cwsmeriaid gyda’u biliau, i weithredwyr y carthffosydd sy’n clirio ein pibellau.

Mae’n gwyddonwyr yn cyflawni cannoedd o filoedd o brofion ar ein dŵr bob blwyddyn, ac mae ein peirianwyr yn casglu dŵr ac yn ei ddanfon trwy filoedd o filltiroedd o bibellau i gyrraedd tapiau ein cwsmeriaid.

Dim ots a ydych chi’n gweithio ar y rheng flaen, neu’n cynorthwyo cydweithwyr yn y cefndir, rydych chi’n rhan annatod o’r tîm sy’n darparu gwasanaeth hanfodol ar gyfer cwsmeriaid.

3

miliwn o bobl yn dibynnu arnom ni

828

MILIWN LITR BOB DYDD

30

MIL KM O GARTHFFOSYDD

66

CRONFA DDŵR