RHAGLEN PRENTISIAETH

GAIR AM EIN RHAGLEN

Mae ein rhaglen brentisiaethau’n cynnig llawer o gyfleoedd yn ein timau Dŵr a Dŵr Gwastraff yn ogystal ag yn ein Canolfan Gyswllt a’n Gwasanaethau Cefnogi.

Yn ystod eich prentisiaeth, byddwch yn cydweithio â phobl frwd sy’n meddwl fel  chi ac sy’n gweithio ym mhob rhan o’n busnes i gyflenwi dŵr glân i’n cwsmeriaid a chludo’r dŵr brwnt a’r carthion i ffwrdd, gan eu trin cyn eu rhoi yn ôl yn ein hamgylchedd hardd.

Os ymunwch â’n tîm, byddwch yn cael ‘bydi’ i’ch helpu i ddysgu sgiliau newydd ac i ennill eich cymwysterau ffurfiol.  Yn ogystal, cewch hyfforddiant cynefino a hyfforddiant ychwanegol sy’n gysylltiedig â’ch gwaith.

Mae gofynion, lleoliad a hyd ein prentisiaethau yn dibynnu ar y rhaglen y byddwch yn ymgeisio amdani ac rydym yn gweithio gyda nifer o ddarparwyr hyfforddiant ardderchog i ddarparu prentisiaethau.  Gallwch weld y cyfleoedd sydd ar gael ar hyn o bryd trwy ddilyn y ddolen ar y chwith.

Mae ein gwerthoedd yn bwysig iawn i ni ac felly os ydych chi’n rhannu’r gwerthoedd isod, ymgeisiwch nawr.

Os hoffech ddysgu mwy am ein busnes, ewch i’n sianel YouTube a’n tudalen Facebook a dilynwch ni at Twitter ac Instagram.

Barod i ymuno â ni?

CYFLEOEDD AR GAEL