RHAGLEN PRENTISIAETH

GAIR AM EIN RHAGLEN

Mae ein rhaglen brentisiaethau’n cynnig llawer o gyfleoedd ym meysydd Cynhyrchu Dŵr,  Dosbarthu Dŵr,  Trin Dŵr Gwastraff Rhwydweithiau Carthffosiaeth. 

Yn ystod eich prentisiaeth, byddwch yn cydweithio â phobl angerddol sy’n meddwl fel  chi ac sy’n gyfrifol am gyflenwi dŵr glân i’n cwsmeriaid a chludo’r dŵr brwnt a’r carthion i ffwrdd, gan eu trin cyn eu rhoi yn ôl yn ein hamgylchedd hardd.

Os ymunwch â’n tîm, byddwch yn cael ‘bydi’ i’ch helpu i ddysgu sgiliau newydd ac ennill cymwysterau ffurfiol.

Barod i ymuno â ni?

CYFLEOEDD AR GAEL