RHAGLEN PRENTISIAETH

BETH FYDD EI ANGEN ARNAF I WNEUD CAIS?

Os ydych yn ystyried prentisiaeth, gwyddom y bydd gennych lawer o gwestiynau, felly dyma rai pethau allweddol y bydd angen i chi eu cofio:

  • Mae angen i chi fod wedi cael neu ar y trywydd iawn i gael gradd C neu uwch mewn Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth
  • Mae’n rhaid eich bod ar gael i ddechrau gyda ni ar 28 Awst 2018
  • Mae gwneud cais am ein rhaglen brentisiaethau fel gwneud cais am swydd ac felly bydd angen i chi fynd trwy ein proses ymgeisio. Bydd raid i chi fynd i ganolfan asesu i gyfarfod â’n tîm hefyd.

Barod i ymuno â ni?

CYFLEOEDD AR GAEL