RHAGLEN PRENTISIAETH

BETH FYDD EI ANGEN ARNAF I WNEUD CAIS?

Os ydych yn ystyried mynd yn brentis, rydym yn gwybod y bydd gennych lawer o gwestiynau, felly dyma rai pethau allweddol y bydd angen i chi eu cofio wrth wneud cais:

 

Prentisiaid Ffitwyr Mecanyddol, Trydanwyr a Thechnegwyr ICA

 • Mae angen i chi fod wedi cael neu fod ar y trywydd iawn i gael TGAU gradd B neu uwch mewn Mathemateg a gradd C neu uwch mewn Saesneg a Gwyddoniaeth.
 • Mae angen i chi fod ar gael i ddechrau gyda ni ddydd Llun 2 Medi 2019
 • Bydd angen i chi gymryd rhan mewn profion ar-lein fel rhan o’r broses asesu.
 • Mae gwneud cais am ein rhaglen brentisiaethau fel gwneud cais am swydd ac felly bydd angen i chi fynd trwy ein proses ymgeisio.  Bydd raid i chi fynd i ganolfan asesu i gyfarfod â’n tîm hefyd.

Prentis Arolygydd Dosbarthu a Gweithwyr Carthffosiaeth dan Hyfforddiant

 • Bydd arnoch angen TGAU mewn Saesneg a Mathemateg, Gradd C neu uwch, neu gymhwyster cyfwerth.
 • Trwydded yrru lawn
 • Mae angen i chi fod ar gael i ddechrau gyda ni ddydd Llun 2 Medi 2019
 • Gall fod angen i chi gymryd rhan mewn profion ar-lein fel rhan o’r broses asesu.
 • Mae gwneud cais am ein rhaglen brentisiaethau fel gwneud cais am swydd ac felly bydd angen i chi fynd trwy ein proses ymgeisio.  Bydd raid i chi fynd i ganolfan asesu i gyfarfod â’n tîm hefyd.

Prentisiaid Cynghorwyr Gwasanaethau Cwsmeriaid a Technegwyr Cynhyrchu dan Hyfforddiant.

 • Bydd arnoch angen TGAU mewn Saesneg a Mathemateg, Gradd C neu uwch, neu gymhwyster cyfwerth.
 • Mae angen i chi fod ar gael i ddechrau gyda ni ddydd Llun 2 Medi 20191
 • Gall fod angen i chi gymryd rhan mewn profion ar-lein fel rhan o’r broses asesu.
 • Mae gwneud cais am ein rhaglen brentisiaethau fel gwneud cais am swydd ac felly bydd angen i chi fynd trwy ein proses ymgeisio.  Bydd raid i chi fynd i ganolfan asesu i gyfarfod â’n tîm hefyd.

 

1Mae angen i Brentisiaid Cynghorwyr Gwasanaethau Cwsmeriaid ddechrau ddydd Llun 5 Awst 2019

Barod i ymuno â ni?

CYFLEOEDD AR GAEL