RHAGLEN PRENTISIAETH

CWRDD Â’R PRENTISIAID

Wyt ti am glywed sut brofiad yw bod yn rhan o raglen prentisiaid Dŵr Cymru?

Darllena beth mae ein prentisiaid cyfredol yn ei feddwl am weithio dros Ddŵr Cymru, ac am gael cefnogaeth mentoriaid a thiwtoriaid i ddatblygu sgiliau at y dyfodol.

Barod i ymuno â ni?

CYFLEOEDD AR GAEL