RHAGLEN PRENTISIAETH

LLINELL AMSER YMGEISIO

4 Chwefror 2019

Dechrau derbyn ceisiadau

 

1 Ebrill 20191

Dyddiad cau derbyn ceisiadau; cwblhau’r gwaith sifftio o ran cymhwystra. Cewch wybod canlyniad eich cais o fewn 2-3 wythnos.

 

29 Ebrill 2019

Dosbarthu’r profion ar-lein

 

20 Mai 2019

Dosbarthu’r gwahoddiadau i’r canolfannau asesu

 

Gwahanol ddyddiadau yn yr wythnosau sy’n dechrau ar 24 Mehefin, 1 Gorffennaf ac 8 Gorffennaf

Canolfannau asesu

 

2 Medi 20192

Diwrnod cyntaf gyda Dŵr Cymru

 

1 Mae llawer o bobl yn gwneud ceisiadau am Brentisiaethau gyda Dŵr Cymru ac felly rydym yn cadw’r hawl i gau’r cyfnod recriwtio cyn y dyddiad a nodir uchod.

2 Dydd Llun 5 Awst 2019 yw’r dyddiad dechrau ar gyfer Prentisiaid Cynghorwyr Gwasanaethau Cwsmeriaid

 

 

Barod i ymuno â ni?

CYFLEOEDD AR GAEL