RHAGLEN PRENTISIAETH

ROLAU SYDD AR GAEL

Pan feddyliwch amdano, dŵr yw’r peth mwyaf sylfaenol y mae ar bobl ei angen. Felly, mae’n gwaith ni yn Dŵr Cymru yn eithriadol o bwysig – rydym yn rhoi dŵr glân, diogel i dair miliwn o gwsmeriaid, rydym yn cludo’u dŵr budr i ffwrdd ac rydym yn helpu i warchod ein hamgylchedd hardd.

Mae’n gyfrifoldeb aruthrol ac mae’n rhaid i ni ennill ymddiriedaeth ein cwsmeriaid bob dydd o’r flwyddyn. Ni yw’r unig gwmni nid-er-elw yn y diwydiant dŵr – felly mae hynny’n ddechrau da.

Mae bod yn brentis gyda Dŵr Cymru yn fwy na dim ond swydd. Mae’n golygu bod yn rhan o dîm cefnogol, meithrin gyrfa i chi’ch hunan yn y busnes mwyaf ond tri yng Nghymru, ac ennill sgiliau a chymwysterau.


Prentis Arolygydd Dosbarthu

Trwy fod yn brentis arolygydd cewch gyfle i ddysgu pob peth am y ffordd rydym yn cyflenwi dŵr yfed glân, ffres i’n cwsmeriaid. Byddwch yn gweithio gyda’r tîm Gwasanaethau Dŵr (Dosbarthu) ac fe gaiff eich prentisiaeth sylfaen mewn Rheoli Dosbarthu ei chyflenwi dros ddeunaw mis.

Beth i’w ddisgwyl

Yn ystod eich rhaglen ddeunaw mis byddwch yn cael hyfforddiant am gyfnodau yn ystod y 18 mis, gan astudio ar gyfer cymwysterau a achredir gan Fwrdd Ardystio ac Asesu y Diwydiant Dŵr (CABWI) mewn pynciau fel peirianneg dŵr, mesuryddion a gwasanaethau cwsmeriaid.  Bydd y wybodaeth a’r sgiliau a ddysgwch yn cael eu hymarfer yn y gweithle, o dan arweiniad arbenigol eich bydi.

Byddwch yn cydweithio’n agos â’ch bydi profiadol a byddwn yn eich dysgu i:

  • Roi’r cwsmeriaid yn gyntaf bob amser
  • Monitro effeithlonrwydd y rhwydwaith pibellau
  • Canfod a thrwsio pibellau sy’n gollwng
  • Cynnal profion ar ddŵr yfed er mwyn sicrhau ei fod o’r ansawdd gorau

Byddwch yn rhan bwysig o dîm sy’n gyfrifol am gyflenwi dros 800 miliwn litr o ddŵr yfed i gwsmeriaid bob dydd.

Beth y mae arnom ei angen?

Yn ogystal â chredu’n gryf yn nod a gwerthoedd Dŵr Cymru, bydd gennych ddawn i ddatrys problemau a byddwch yn mynd ati’n frwd i ganfod atebion i ymholiadau cwsmeriaid.  Byddwch yn gallu meithrin perthynas dda a chymryd cyfrifoldeb am ganlyniad eich cysylltiad â chwsmeriaid.

Yn ogystal â‘r uchod:

  • Bydd arnoch angen TGAU mewn Saesneg a Mathemateg, Gradd C neu uwch, neu gymhwyster cyfwerth.

Mae gennym gyfleoedd yn y mannau a ganlyn:

Henffordd            


 

Nid ydym yn derbyn ceisiadau ar gyfer ein Rhaglenni Prentisiaethau arall ar hyn o bryd. Byddwn yn dechrau derbyn ceisiadau eto yng Ngwanwyn 2020.

Angen mwy o wybodaeth?

CYSYLLTU Â NI