RHAGLEN PRENTISIAETH

TÂL A BUDDION

Yn gyfnewid am weithio’n galed, bod yn barod i ddysgu a dangos digonedd o frwdfrydedd, fe gewch y pethau isod1:

  • Gallwch ddisgwyl i’ch cyflog gyfateb i’r Cyflog Byw, gan fod Dŵr Cymru wedi ymrwymo i dalu mwy na’r Cyflog Byw Cenedlaethol i’w cydweithwyr.  Eleni, bydd hynny tua £17 000.
  • Cyfraniadau gan y cyflogwr i’ch Cynllun Pensiwn
  • 25 diwrnod o wyliau blynyddol heb gynnwys gwyliau banc2
  • Cael ymuno â’r cynllun ‘Spend & Save’ sy’n golygu y cewch ostyngiad wrth brynu pethau mewn dros 800 o siopau’r stryd fawr.
  • Cyfle i gael gostyngiad o 15% ar gontractau ‘sim yn unig’ a ‘thalu’n fisol’ Vodafone
  • Gostyngiad ar dâl aelodaeth campfeydd
  • Cynllun Aswiriant Bywyd
  • Cael elwa ar Raglen Gymorth i Weithwyr sy’n cynnig gwasanaeth cymorth cyfrinachol am ddim.
  • Cyfle i gael cydnabyddiaeth am wneud eich gwaith yn dda trwy ein Gwobrau Cydnabod Gweithwyr.

…a dim ond dechrau yw hynny.

 

 

 

1 Rhaid aros nes eich bod wedi cwblhau’ch cyfnod prawf o 6 mis cyn cael rhai o’r buddion.

Barod i ymuno â ni?

CYFLEOEDD AR GAEL