RHAGLEN PRENTISIAETH

Donna Hartley

Prentis Technegydd ICA

Fe glywais i am y brentisiaeth wrth chwilio ar wefan Gyrfa Cymru. Roeddwn i wedi bod am newid fy ngyrfa i rôl fwy ymarferol ers sbel, am nad oedd gweithio ym maes gweinyddiaeth yn roi boddhad na sialens i mi mwyach.

Pan welais i brentisiaeth Dŵr Cymru, o’n i’n meddwl ei fod e’n swno’n ddiddorol iawn a’i fod wedi ei strwythuro’n dda iawn hefyd. Trwy hyn, fe benderfynais i edrych yn ar y cwmni’n fwy manwl, ac wrth ddarllen mwy, fe ddes i’n fwy cyffrous am y cyfle i weithio dros gwmni â meddylfryd a moeseg sydd mor debyg i fy un i.

Mae llawer o bethau positif am y brentisiaeth; cael fy nhalu wrth ddysgu a datblygu fy hun yn fy ngyrfa newydd; cael gweithio yn yr awyr agored a pheidio â bod yn gaeth i swyddfa; ac amrywiaeth y rôl, sy’n cynnal fy niddordeb o hyd. I mi, y peth gorau un am y brentisiaeth yw cael cymaint o gefnogaeth gan fy mentor a thiwtoriaid y coleg. Roeddwn i ychydig bach yn nerfus cyn cychwyn y rôl am nad oedd unrhyw wybodaeth gen i am y diwydiant peirianneg cyn hynny, ond diolch i’r gefnogaeth rydw i wedi ei chael, dydw i erioed wedi teimlo mod i allan o fy nyfnder neu’n methu â chyflawni tasg. Mae hi’n amgylchedd gwych i weithio ynddo, ac rwy’n teimlo fy mod i’n gallu gwthio fy hun go iawn.

Felly cer amdani! Heb os nac oni bai, dyma’r penderfyniad gorau rydw i erioed wedi ei wneud yn fy ngyrfa.

Barod i ymuno â ni?

CYFLEOEDD AR GAEL