RHAGLEN PRENTISIAETH

Hefin Powell

Prentis Gosodwr Mecanyddol

Mae Dŵr Cymru’n gwmni cadarn a dibynadwy dros ben, a gwnaeth hyn y dewis i ddilyn prentisiaeth gyda’r cwmni’n gymharol rwydd. Mae sawl mantais i’r peth, ac fe weli di’r rhain drosot ti dy hun wrth ymuno.

Mae gweithio gyda Dŵr Cymru’n caniatáu cydbwysedd perffaith rhwng bywyd a gwaith, ac felly mae’n berffaith i unrhyw un sydd â diddordebau’r tu fas i’r gwaith. Rydw i wedi bod yn frwd dros beirianneg erioed. Pan glywais i fod Dŵr Cymru’n recriwtio prentisiaid i fod yn beirianwyr a chrefftwyr, roedd hi’n ddewis rhwydd i mi o ran pa yrfa i’w dilyn.

Y peth gorau am fy rôl yw bod pob un diwrnod yn wahanol i’w gilydd ac yn cynnig ei sialensiau ei hun. Un diwrnod, gallwn i fod yn gosod pwmp newydd sbon, a’r diwrnod nesaf, gallwn i fod allan yn y fan gyda’r mentor yn delio â gwaith cynnal a chadw.

Os wyt ti’n ystyried gwneud cais am brentisiaeth, cer amdani. Hwn fydd y penderfyniad gorau i ti ei wneud erioed. Bydd yn rhoi cyfle i ti ennill cymwysterau a hyfforddiant pellach, a’r cyfan wrth weithio ac ennill cyflog.

Barod i ymuno â ni?

CYFLEOEDD AR GAEL