RHAGLEN GRADDEDIG

Aled Evans

Beth wnaeth i ti ymgeisio ar gyfer rhaglen graddedigion Dŵr Cymru?

Fe glywais i am y cyfleoedd y mae Dŵr Cymru’n eu cynnig i raddedigion a’r cyfleoedd i dyfu a datblygu o fewn diwydiant.  Ar ôl cwblhau fy ail draethawd hir ar bwnc sy’n ymwneud â dŵr, daeth hi’n amlwg taw gweithio yn y diwydiant dŵr oedd y dewis iawn i fi.

Beth wyt ti wedi ei fwynhau’r mwyaf am raglen graddedigion Dŵr Cymru?   

Mae cael cyfleoedd i fynd allan ar y safle a dysgu sut mae Dŵr Cymru’n gweithredu wedi bod yn anhygoel! Mae hi wedi rhoi cyfle i fi gael darlun cyflawn o sut mae tasgau ar y safle’n cyd-fynd â’r tasgau yn y swyddfa.  Mae pob dydd wedi bod yn ddiwrnod dysgu yma yn Dŵr Cymru a does dim dau ddiwrnod yr un fath â’i gilydd.

Beth fyddet ti’n ei ddweud wrth unrhyw un sy’n ystyried ymgeisio ar gyfer y rhaglen?

Mae Dŵr Cymru’n cynnig cyfleoedd dysgu arbennig i bobl o bob cefndir addysgol. Mae’r tasgau pob dydd yn hwyl ond yn sialens, ac rwyt ti wir yn gallu dy ‘golli dy hun yn y foment’ wrth gael dy ddannedd i mewn i brosiect da. Os wyt ti’n chwilio am sialens ac am ddatblygu dy sgiliau. Dŵr Cymru yw’r lle i fod.

Hefyd, os oes straeon, hobïau, cefndir ac ati diddorol ’da ti i’w rhannu, byddai’n dda cael clywed amdanyn nhw.

Mae fy mywyd y tu allan i’r gwaith yn troi o gylch chwaraeon. Rwy’n aml yn y gampfa neu’n chwarae rygbi, ac os nad ydw i’n gwneud un o’r rheiny, dwi siŵr o fod yn bwyta cyw iâr a phasta.