RHAGLEN GRADDEDIG

David Morgan

Fe wnes i gais i raglen graddedigion Dŵr Cymru am ei bod hi’n ddeniadol iawn â ffocws da ar ddatblygiad parhaus. Roedd rôl y ‘gwyddonydd data’ yn apelio ataf i am ei bod hi’n rhywbeth traws-swyddogaethol o ran bod ganddi gysylltiadau â phob rhan o’r busnes, ac am y byddwn yn cael cyfle i weithio ar brosiectau o bwys.

Graddiais yn 2015 â gradd mewn Cyfrifiadureg, ac rydw i wedi ymddiddori mewn cyfrifiaduron, cronfeydd data a ‘data mawr’ erioed. Un o’r pethau a’m denodd i at y swydd hon gyda Dŵr Cymru oedd ei bod hi i’w gweld yn cyd-fynd yn berffaith â fy mhrofiad a’m diddordebau, a’i bod yn gyfle da i ddysgu am rywbeth oedd yn newydd i mi gydag ystadegau.

Y peth gorau am fy rôl bresennol yw’r amrywiaeth a’r sgiliau dysgu am dri brif faes y gwyddorau data, sef; dadansoddi busnes, peirianneg data ac ystadegau. Mae fy rôl yn unigryw, o ran ei fod mor amrywiol, un mis y gallwn i fod yn gweithio gyda Dŵr Glân, wedyn Dŵr Gwastraff, Ynni, Adwerthu ac ati. Nid yw’r cysylltiad yma â phob rhan o’r cwmni ar gael i’r rhan fwyaf o bobl.

Tîm Gwyddorau Data Dŵr Cymru yw un o’r timau mwyaf o’i fath yn y sector dŵr, ac mae’n ac un o’r timau sy’n tyfu gyflymaf hefyd. Os wyt ti’n un am her, ac â diddordeb yn y gwyddorau data, awtomeiddio, cronfeydd data, dysgu â pheiriannau neu ystadegau, yna dyma’r rôl i ti!

Barod i ymuno â ni?

CYFLEOEDD AR GAEL