RHAGLEN GRADDEDIG

Hannah Williams

Ar ôl graddio o Brifysgol Caerwysg â gradd yn y Biowyddorau yn 2016, roeddwn i’n gwybod mai ymgeisio am waith o dan Gynllun Graddedigion Dŵr Cymru oedd y cam cywir i’w gymryd er mwyn cychwyn fy ngyrfa yn y diwydiant dŵr.

Roeddwn i’n benderfynol o weithio i Dŵr Cymru gan fy mod wedi fy nenu gan fodel busnes unigryw a gwerthoedd y cwmni.

Rwy wedi cael boddhad mawr o gymryd rhan yn Rhaglen Dŵr Cymru i Raddedigion. Ar hyn o bryd, rwy ar fy nhrydydd lleoliad 18 wythnos. Mae pob lleoliad wedi rhoi sgiliau trosglwyddadwy i mi fel y gallaf ddatblygu trwy gydol y cynllun ac i’m paratoi ar gyfer swydd barhaol ar ddiwedd y rhaglen.

Un rhan hanfodol ac arbennig o’r cynllun yw ei fod yn buddsoddi ynoch chi! Mae’r drefn yn golygu bod pawb yn gallu tyfu a datblygu, nid yn unig trwy leoliadau unigol ar gyfer pob un o’r graddedigion, ond trwy nifer o gyrsiau hyfforddi. Mae hyn yn creu’r cyfle i chi gael gyrfa hir a llewyrchus gyda Dŵr Cymru.

Mae sawl rheswm dros wneud cais i weithio i’r cwmni hwn. Yn eu plith mae’r amgylchedd gweithiol cynnes a chroesawgar ac rwy’n teimlo’n lwcus mod i’n rhan o hynny.

Does dim dau ddiwrnod yr un fath, mae’r gwaith yn amrywio o ymweld â chronfa wasanaeth i’w harchwilio, i fynd i gyfarfodydd i drafod prosiectau newydd arloesol mewn gwaith trin dŵr.

Rwy’n llawn canmoliaeth i’r cwmni hwn.  Peidiwch ag oedi, gwnewch gais nawr.

Barod i ymuno â ni?

CYFLEOEDD AR GAEL