RHAGLEN GRADDEDIG

James Little

Beth wnaeth i ti ymgeisio ar gyfer rhaglen graddedigion Dŵr Cymru?

Fe wnes i gais ar gyfer rhaglen graddedigion Dŵr Cymru ar ôl mynychu Ffair Gyrfaoedd ym Mhontypridd. Roeddwn i wedi bod yn ymwybodol o Ddŵr Cymru erioed, ond ar ôl siarad â’r tîm yn y Ffair Gyrfaoedd, fe benderfynais i ymchwilio’n fwy manwl i’r cwmni. Roeddwn i’n hoffi’r syniad o gael cyfle i symud o amgylch busnes mor fawr, gan weithio mewn gwahanol dimau a chyflawni gwahanol rolau. Y cyfle i ddysgu rhywbeth newydd, i ehangu fy ngwybodaeth am y diwydiant, i ennill cymwysterau, a’r cyflog cychwynnol da oedd y pethau mwyaf i fi.

Beth wyt ti wedi ei fwynhau’r mwyaf am raglen graddedigion Dŵr Cymru?

Y peth rydw i wedi ei fwynhau’r mwyaf yn ystod y rhaglen Graddedigion hyd yn hyn yw’r cyfleoedd rydw wedi eu cael i deithio i leoedd newydd. Rydw i wedi cael ymweld â safleoedd Dŵr Cymru ledled Cymru, ac wedi mynychu cynadleddau’r diwydiant yn Llundain, Caeredin, Birmingham a Chaerdydd. Nid yn unig hynny, ond mae’r holl bobl o fewn y cwmni wedi bod mor groesawgar a chyfeillgar, o Asiantau’r Ganolfan Alwadau a’r Prentisiaid, yr holl ffordd i fyny i’r Prif Weithredwr. Mae lefel y cyfrifoldeb a roddwyd i mi wedi fy nghynorthwyo i dyfu fel unigolyn ac fel aelod o’r tîm. Roeddwn i’n arbennig o falch o gael y cyfle i weithio ar y stondin i hyrwyddo Dŵr Cymru yn yr un ffair gyrfaoedd y bues i iddi.

Beth fyddet ti’n ei ddweud wrth unrhyw un sy’n ystyried ymgeisio ar gyfer y rhaglen?

Gwnewch gais, heb os nac oni bai. Mae’r broses o ymgeisio’n fyrrach ac yn fwy hwylus i’r ymgeiswyr na llawer o’r cynlluniau eraill i raddedigion. Wyddoch chi ddim beth fydd yn digwydd.

Hefyd, os oes straeon, hobïau, cefndir ac ati diddorol ’da ti i’w rhannu, byddai’n dda cael clywed amdanyn nhw.

Rwy’n chwaraewr rygbi lled-broffesiynol yn fy amser hamdden. Ond rydw i wedi sefydlu fy nghlwb rygbi fy hun hefyd sy’n arbenigo mewn rygbi saith bob ochr. Rydyn ni’n treulio amser yn hyfforddi chwaraewyr newydd rhwng 15 a 40 oed er mwyn rhoi cyfle iddyn nhw deithio ar draws y DU yn chwarae rygbi. Rydyn ni wedi gweithio gydag elusennau fel Mind ac mae cynlluniau pellach gennym i hyfforddi chwaraewyr rygbi ifanc o dan 9 oed. Rydyn ni wedi cael cymorth Cronfa Gymunedol Dŵr Cymru’n ddiweddar er mwyn helpu i wella ein cyfleusterau hyfforddi a chwarae. Cyn ymuno â’r Cynllun i Raddedigion, athro oeddwn i mewn ysgol uwchradd, lle’r oeddwn i’n dysgu Economeg, TG ac Astudiaethau Busnes.

Barod i ymuno â ni?

CYFLEOEDD AR GAEL