RHAGLEN GRADDEDIG

Katie Ferguson

Yn ystod fy mlwyddyn Meistr yn y brifysgol, fe wnes i gais i Gynllun Graddedigion Dŵr Cymru am fy mod yn credu mai dyma fyddai’r ffordd orau o bontio o’r brifysgol i fyd gwaith oherwydd yr amrywiaeth o raglenni hyfforddi a lleoliadau y mae’n ei gynnwys. Yn ogystal, roedd y pwyslais y mae Dŵr Cymru’n ei roi at gwsmeriaid a threfn nid-er-elw y busnes yn apelio ataf.

Ar ôl astudio Peirianneg Gemegol yn y brifysgol, roedd gennyf ddiddordeb mawr mewn dylunio prosesau. Felly, roeddwn yn awyddus iawn i wneud cais i Gynllun Graddedigion y Gynghrair Cyflenwi Cynlluniau Cyfalaf er mwyn datblygu fy ngwybodaeth dechnegol a chael profiad o arwain. Y prif beth oedd yn apelio ataf oedd y lleoliadau amrywiol. Roedd hyn yn golygu y gallwn brofi gwahanol rannau o’r busnes a meithrin rhwydwaith eang o gysylltiadau wrth benderfynu i ba gyfeiriad i fynd yn fy ngyrfa.

Mae Cynllun Graddedigion Dŵr Cymru yn wych am lawer o resymau. Yn gyntaf, rydych yn cael dod i gysylltiad â chyfarwyddwyr y busnes ac rydych yn cael eich mentora gan bobl sydd â chyfoeth o brofiad. Yn ail, mae galw mawr am yr hyfforddiant a gewch ac mae’n cael ei gydnabod yn eang. Mae Graddedigion Dŵr Cymru’n ennill cymwysterau mewn rheoli prosiectau ac arwain.

Rwyf wedi dysgu llawer iawn ers i mi ymuno â’r cwmni ac rwy’n deall dwy ochr y cwmni, dŵr yfed a dŵr gwastraff, yn well o lawer. Rwy wedi dysgu sut i gymhwyso fy ngwybodaeth dechnegol, sut i ddatrys problemau a sut i gydweithio.

Y bobl yw’r peth gorau am y gwaith. Mae gan Dŵr Cymru ddiwylliant gwych o helpu’r naill a’r llall i gyrraedd y nod o ddarparu ar gyfer y cwsmer. Felly, mae bob amser rhywun yn barod i’ch cefnogi a’ch rhoi ar ben ffordd pan fydd angen.

Byddwn yn argymell y cynllun yn fawr i unrhyw un sy’n ei ystyried. Os ydych yn chwilio am waith gydag awyrgylch gwych, lle mae pob diwrnod yn wahanol, mae Cynllun Graddedigion Dŵr Cymru yn gyfle arbennig. Mae’r cyfleoedd yn ddi-ben-draw.

Barod i ymuno â ni?

CYFLEOEDD AR GAEL