RHAGLEN GRADDEDIG

Shanice Burke

Ymunais i â chynllun Graddedigion Dŵr Cymru yn 2016 ar ôl cwblhau fy nghwrs Meistr mewn Daearyddiaeth yng Ngholeg y Brenin, Llundain. I mi, roedd hyn yn golygu symud o dde-ddwyrain Lloegr i Gymru – oedd yn dipyn o newid! Ond pwy oedd yn gwybod bod modd byw mewn prifddinas lewyrchus sydd cwta 20 munud yn y car o brydferthwch Bannau Brycheiniog? Gyda Graddedigion mewn gwahanol rannau o’r busnes o gwmpas Cymru, mae’r rôl wedi rhoi cyfleoedd i mi deithio ar draws y wlad i gyd.

Rydw i’n dod i ddiwedd fy lleoliad 18 wythnos gyntaf ym maes Adwerthu ar hyn o bryd, a dros yr ychydig fisoedd diwethaf, rydw i wedi cael profiad o amryw agweddau ar y busnes. O glirio tagfeydd mewn carthffosydd gyda’r tîm gwastraff, i ymweld â Labordy ymchwil anhygoel Glaslyn yng Nghasnewydd, rydw i wedi cael chwarae rhan gyflawn o’r cychwyn cyntaf. Mae fy mhrosiect wedi bod yn edrych ar wella effeithlonrwydd prosesau gweithredol gyda’r cwsmeriaid er mwyn gwella’r gwasanaeth a ddarparwn. Mae hyn wedi golygu rhwydweithio ag amrywiaeth o gydweithwyr, a sylweddoli sut y gellir defnyddio fy sgiliau.

Fy hoff ran o fod yn un o Raddedigion Dŵr Cymru yw fy mod i’n gallu cael gwybodaeth a phrofiad gan y bobl sy’n nabod y busnes orau. Mae mentor gan bob un o’r graddedigion, ac mae gan bob un o’r mentoriaid ddegawdau o brofiad yn y diwydiant dŵr. Yn ogystal â chefnogaeth ein cydweithwyr, mae gennym gefnogaeth ein cyd-raddedigion hefyd. Gyda’n gilydd, rydyn ni wedi cael cyfle i godi arian at Water Aid ac Ymddiriedolaeth y Tywysog, sydd wedi rhoi cyfle i ni ddatblygu ein sgiliau proffesiynol gyda’n gilydd, gweithio yn y gymuned ehangach, a dod i nabod mwy o bobl o fewn y busnes.

Hoffwn annog unrhyw un sy’n angerddol am ddŵr, yr amgylchedd a datblygiad proffesiynol i fynd ar drywydd gyrfa gyda Dŵr Cymru Welsh Water. Mae statws Nid-er-Elw’r cwmni’n golygu bod popeth a wnawn er budd y cwsmer a’r gymuned, ac mae hyn yn ategu ein ffocws pob dydd i wella ein gwasanaethau a’n seilwaith er mwyn darparu gwasanaeth gwych.

 

Barod i ymuno â ni?

CYFLEOEDD AR GAEL