RHAGLEN GRADDEDIG

Vyvyan Evans

Gwnes i gais am rôl ar raglen graddedigion Dŵr Cymru am fod y lleoliadau cylchol yn rhoi cyfle i chi gael trosolwg gwych o holl feysydd y busnes; yn ogystal, roedd hi’n glir o’r broses recriwtio eich bod chi’n cael cyfrifoldeb go iawn o’r diwrnod cyntaf un. Natur amrywiol y rhaglen ddwy flynedd a’r hyfforddiant ychwanegol oedd ar gael oedd y peth a’m denodd i’r rôl. Rydyn ni’n cael cynnig cymwysterau rheoli ac arwain, ynghyd â chymhwyster siartredig yn ein maes diddordeb penodol.

Un o uchafbwyntiau fy rôl bresennol yw fy mod i’n cael cwrdd ag amrywiaeth anhygoel o bobl bob dydd, o gydweithwyr ar y safle i gwsmeriaid, AS a grwpiau cymunedol. Mae hyn yn golygu fy mod i’n ehangu fy rhwydweithiau o hyd ac yn cael fy ysgogi’n barhaus.

Fy nghyngor i i bobl sydd â diddordeb gwneud cais, yw paid â phoeni os nad oes unrhyw gefndir gen ti ym maes  dŵr neu os nad wyt ti’n gwybod fawr ddim am y diwydiant; does dim ots ai data, ymchwil gwyddonol neu fioamrywiaeth sy’n mynd â dy fryd, fe fyddi di’n dysgu llawer ac yn gwneud gwahaniaeth mawr ym mha bynnag rôl y gwnei di.

Barod i ymuno â ni?

CYFLEOEDD AR GAEL