RHAGLEN GRADDEDIG

Rhaglen Datblygu Rheolwyr i Raddedigion

Ry’n ni’n chwilio am bobl â meddwl busnes, sy’n arloesol, yn egnïol ac yn fwy na dim, yn ddawnus, ac sydd am fod yn rheolwyr pobl at y dyfodol.

Mae ein Rhaglen Datblygu Rheolwyr i Raddedigion yn symud yn gyflym, sy’n golygu nad oes unrhyw ddau ddiwrnod yr un fath. Mae’n cynnig amgylchedd diogel ond ymestynnol lle gelli di ddatblygu dy wybodaeth, dy sgiliau, a dy brofiad. Bydd yn mireinio ac yn datblygu dy allu naturiol i reoli ac arwain pobl.

Ry’n ni am newid ein rhan ni o’r byd er gwell. Felly, ry’n ni’n hoffi mynd gam ymhellach er mwyn rhoi profiadau cofiadwy i’n cwsmeriaid. Ry’n ni’n gwneud hyn trwy ddefnyddio arferion gwaith LEAN i symleiddio ein ffyrdd o weithio, ac yn rhoi ein cwsmeriaid yn gyntaf trwy ein dull o fynd ati ar sail Llwyddiant Dan Arweiniad y Cwsmer. Mae hyn yn golygu ein bod ni’n profi popeth a wnawn trwy lygaid ein cwsmeriaid.

Mae denu unigolion sydd am fod yn rheolwyr pobl y dyfodol yn allweddol er mwyn sicrhau ein bod ni’n gwneud mwy na dim ond darparu gwasanaeth gwych heddiw, mae’n golygu y gallwn barhau i wneud hyn am genedlaethau i ddod.

Dyma rai o nodweddion allweddol ein rhaglen y gelli di edrych ymlaen atynt:

  • Lleoliadau cylchol deunaw wythnos o hyd
  • Rhaglen o hyfforddiant strwythuredig sy’n cynnwys datblygu prosiectau a rheolaeth
  • Cymorth mentora gan y tîm Gweithredol
  • Seminarau rhwydweithio a datblygu chwarterol

O’r diwrnod cyntaf un, byddi di’n cyfrannu at fentrau a fydd yn cyfoethogi dy fedrau rheoli. Cei gyfle i ddatblygu a llwyddo, ac ry’n ni am i ti fanteisio i’r eithaf ar y cyfle. Mae hyn yn golygu cymryd cyfrifoldeb personol dros wneud cyfraniad go iawn ac amlwg at y busnes yn ogystal ag at dy yrfa dy hun.

Cewch weld yma am beth y mae arnoch ei angen er mwyn ymgeisio

Nid ydym yn derbyn ceisiadau ar gyfer ein Rhaglen Datblygu Rheolwyr i Raddedigion ar hyn o bryd. Byddwn yn dechrau derbyn ceisiadau eto yng Hydref 2019.

 

 

Barod i ymuno â ni?

CYFLEOEDD AR GAEL