RHAGLEN GRADDEDIG

AMSERLEN CEISIADAU

Hydref 2018

Dechrau derbyn ceisiadau

4 Ionawr 2019

Gorffen derbyn ceisiadau am 12yp

18 Ionawr 2019

Gwahoddir yr ymgeiswyr llwyddiannus i’r canolfannau asesu

(dim ond i un o’r dyddiadau isod y gwahoddir chi)

28 Ionawr a 4 Chwefror 2019

Canolfannau Asesu

23 Mai 2019

Diwrnod Ymgyfarwyddo

9 Medi 2018

Diwrnod cyntaf gyda Dŵr Cymru

Barod i ymuno â ni?

CYFLEOEDD AR GAEL