RHAGLEN GRADDEDIG

BETH FYDD EI ANGEN ARNAF I WNEUD CAIS?

Er mwyn ymgeisio bydd arnoch angen:

 • O leiaf 2:1 yn un o’r meysydd gradd yma:
   • Peirianneg
   • Gwyddoniaeth
   • Mathemateg
   • Daearyddiaeth
   • Economeg
   • Cyfrifeg a ChyllidAwydd i fod yn un o “Arweinwyr y Dyfodol”
 • Angerdd amlwg dros y diwydiant dŵr
 • Llwyddiannau all-gwricwlaidd
 • Cymhwyster i weithio a byw yn y DU
 • Trwydded yrru gyflawn a dilys, a cherbyd i’w ddefnyddio
 • Parodrwydd i symud i unrhyw le yng Nghymru neu Sir Henffordd, ac agwedd hyblyg at deithio
 • Bod ar gael i ddechrau gyda ni ar 7 Medi 2020

Barod i ymuno â ni?

CYFLEOEDD AR GAEL