RHAGLEN GRADDEDIG

BETH FYDD EI ANGEN ARNAF I WNEUD CAIS?

Er mwyn ymgeisio bydd arnoch angen:

  • Gradd 2:1 o leiaf mewn pwnc ym maes Peirianneg, Gwyddoniaeth, y Dyniaethau neu Ddaearyddiaeth
  • Awydd i fod yn un o “Arweinwyr y Dyfodol”
  • Angerdd amlwg dros y diwydiant dŵr
  • Llwyddiannau all-gwricwlaidd
  • Cymhwyster i weithio a byw yn barhaol yn y DU
  • Trwydded yrru gyflawn a dilys, a cherbyd i’w ddefnyddio
  • Parodrwydd i symud i unrhyw le yng Nghymru neu Sir Henffordd, ac agwedd hyblyg at deithio
  • Bod ar gael i ddechrau gyda ni ar 9 Medi 2019

Barod i ymuno â ni?

CYFLEOEDD AR GAEL