RHAGLEN GRADDEDIG

TÂL A BUDDION

Mae ein rhaglen i raddedigion yn para dwy flynedd ac, yn gyfnewid am eich brwdfrydedd, eich angerdd a’ch penderfyniad, fe gewch y pethau isod:

  • Gyflog cychwynnol o £24,000
  • Y cyfle i gymryd rhan yn ein Cynllun Gwobrwyo Staff blynyddol
  • Cynllun pensiwn cyfrannol
  • 25 diwrnod o wyliau blynyddol

Barod i ymuno â ni?

CYFLEOEDD AR GAEL